Uporaba piškotkov

Pravilnik o piškotkih

Ta pravilnik o piškotkih določa pravila za shranjevanje in dostopanje do informacij na uporabniških napravah s pomočjo piškotkov Cookie, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev, ki jih elektronsko zagotavlja uporabnik, s strani Tuplex sp. O.o. s sedežem v Varšavi, ul. Księcia Ziemowita 19, 03-778 Varšava.

§ 1 Opredelitve
1. Administrator - pomeni Tuplex sp. s sedežem v Varšavi, ul. Księcia Ziemowita 19, ki opravlja elektronske storitve in shranjuje in dostopa do informacij v uporabniških napravah.
2. Piškotki - pomeni podatke IT, zlasti majhne tekstovne datoteke, shranjene na napravah, prek katerih uporabnik dostopa do spletne strani.
3. Administrator Piškotkov - pomeni piškotke, ki jih posreduje administrator, povezane z zagotavljanjem elektronskih storitev s strani administratorja prek spletne strani.
4. Zunanji piškotki - pomeni piškotke, ki jih skrbniški partnerji posredujejo prek spletne strani.
5. Storitev - pomeni spletno stran, na kateri skrbnik upravlja spletno stran, ki deluje v domeni www.tuplex.pl
6. Naprava - pomeni elektronsko napravo, preko katere uporabnik dostopa do spletne strani.
7.  Uporabnik - pomeni osebo, za katerega se lahko zagotavljajo elektronske storitve v skladu z uredbami in pravnimi predpisi ali s katerim se lahko sklene Sporazum o opravljanju elektronskih storitev.